Účetnictví Lanšperková

Účetnictví Lanšperková - Zpracování mezd

Kompletní zpracování mzdové agendy

Vedení mezd zajištuji externě, v případě požadavku je možné zpracování mezd v sídle klienta. Součástí vedení mezd je veškerý styk s úřady.


Zpracování mezd obsahuje zejména:

 • výpočet mezd – pracovní poměr i dohody o pracovní činnosti a dohody o provední práce vč. výpočtu dávek nemocenského
 • příprava platebního příkazu na mzdy a odvody
 • vyplňování a zasílání měsíčních hlášení České správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám
 • ostatní povinnosti vůči ČSSZ a zdravotním pojišťovnám – přihlášky/odhlášky, hromadná oznámení, vyplnění a odeslání evidenčních listů důchodového pojištění
 • roční zúčtování daně zaměstnanců
 • vydávání potvrzení pro zaměstnance pro účely daně z příjmů fyzických osob, při ukončení pracovního poměru tzv. zápočtový list
 • vyúčtování daně vybírané srážkou, vyúčtování daně vybírané zálohově

Mzdové poradenství

 • poradenství v oblasti mzdové,
 • poradenství v oblasti personalistiky – např. posuzování pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce,
 • poradenství, případně zpracování mzdové agendy zahraničních zaměstnanců,
 • poradenství v oblasti cestovních náhrad,
 • optimalizace mezd prostřednictvím benefitů (stravenky, příspěvky na kulturu a sport atd.),
 • další poradenství dle požadavků klienta