Účetnictví Lanšperková

Účetnictví Lanšperková - Účetní služby

Účetnictví Lanšperková

Kromě komplexního řešení účetní, daňové a mzdové problematiky nabízím zákazníkům především individuální přístup k jejich požadavkům a potřebám. Hlavním cílem je nejen dosažení plné spokojenosti klienta, ale i to, aby se mohl na mne plně spolehnout.

Daňová evidence:

 • peněžní deník
 • pokladní kniha
 • kniha pohledávek a závazků
 • karty investičního majetku
 • záznamní povinnost k DPH
 • účetní závěrka a daňové přiznání
 • zpracování daňových přiznání

Účetnictví:

 • hlavní kniha
 • pokladní kniha
 • kniha pohledávek a závazků
 • účetní deník
 • záznamní povinnost k DPH
 • karty investičního majetku
 • výsledovka, výkaz zisků a ztrát
 • rozvaha
 • zpracování daňových přiznání

0statní služby:

 • účetní konzultace
 • analýza pro úvěr
 • osobní jednání s úřady
 • účetní poradenství
 • zpracování mezd