Účetnictví Lanšperková

Účetnictví Lanšperková - Ceník účetnictví, Zlín a okolí

Ceny jsou účtovány buď individuální kalkulací pro každý měsíc nebo měsíčním paušálem.

Individuální ceny

Cena prací se stanovuje podle počtu položek v účetním deníku a je závislá na kompletnosti dodaných podkladů a požadovaném rozsahu poskytovaných služeb.

Měsíční paušál

Paušál je sjednáván při podpisu smlouvy o vedení účetnictví a může být změněn v případě výrazné změny počtu zpracovávaných dokladů, v závislosti na kompletnosti dodaných podkladů a požadovaném rozsahu poskytovaných služeb.

Zpracování účetní uzávěrky a daňového přiznání k dani z příjmu je účtováno zvlášť jednou ročně.

Možnost vystavení faktury jako náhradní plnění za zaměstnání osob se zdravotním postižením.